Diğer Çalışmalarımız

Akya Proje Mühendislik Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Arama Ruhsatı Dönemi, İşletme Ruhsatı Dönemi ve Maden Ruhsatlandırma Çalışmaları

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Maden Ruhsatı

Maden Ruhsatlandırma

GSM

Arama Ruhsatı Çalışmaları

IRD

İşletme Ruhsatı Dönemi

Çevresel etki değerlendirmesi

Enerji Yatırımları, Maden ve Taş Ocakları, Petrokimya Tesisleri, Sanayi Tesisleri, Altyapı ve Ulaştırma Projeleri, Kıyı Yapıları, Turizm Kompleksleri, Toplu Konutlar, Tarım ve Hayvancılık

Maden ruhsatlandırma

Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, İşletme Projelerinin Hazırlanması

arama ruhsatı dönemi

Ön İnceleme Raporu, Maden Arama Projesi, Ön Arama Faaliyet Raporu, Genel Arama Faaliyet Raporu, Detay Arama Faaliyet Raporu, Terk Raporu

işletme ruhsatı dönemi

İşletme Projesi, İşletme Faaliyet Bilgi Formu, Patlayıcı Madde İhtiyaç Raporu, Fizibilite Raporu

sondaj çalışmaları

Maden Sondajları, Su Sondajları, Temel ve Zemin Etüt Sondajları, Mini Kazık ve Ankraj

Maden Sondajları

Su Sondajları

Temel ve Zemin

mini kazık ve ankraj

TOP