Etüd Mühendislik Danışmanlık Ltd.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler, Sondaj Çalışmaları, Maden Ruhsatlandırma

Projelerimiz

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Enerji Yatırımları

Maden ve Taş Ocakları, Petrokimya Tesisleri, Sanayi Tesisleri, Altyapı ve Ulaştırma Projeleri, Kıyı Yapıları, Turizm Kompleksleri, Toplu Konutlar, Tarım ve Hayvancılık

Sondaj Çalışmaları

Maden Sondajları, Su Sondajları, Temel ve Zemin Etüt Sondajları, Mini Kazık ve Ankraj

Arama Ruhsatı Dönemi

Ön İnceleme Raporu, Maden Arama Projesi, Ön Arama Faaliyet Raporu, Genel Arama Faaliyet Raporu, Detay Arama Faaliyet Raporu, Terk Raporu

Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler

Jeofizik, Boru Hatları Güzergah Etütleri, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Baraj – Gölet - HES ve RES Projeleri, Madencilik, Karayolu Güzergah Etütleri, Katı Atık Depolama Alanları, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri, Sanayi Bölgeleri, Toplu Konut, Konut

Maden Ruhsatlandırma

Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, İşletme Projelerinin Hazırlanması

İşletme Ruhsatı Dönemi

İşletme Projesi, İşletme Faaliyet Bilgi Formu, Patlayıcı Madde İhtiyaç Raporu, Fizibilite Raporu

Mühendislerimiz

Memduh ŞAN

Jeoloji Mühendisi

Çevre ve Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik alanında vermiş olduğu hizmetlere, Madencilik hizmetlerini de katarak kısa sürede ulaştığı başarıyı daha yukarılara taşımayı hedeflemektedir. “

H. Ahmet UÇMAN

Çevre Mühendisi

AKYA Proje, tecrübe ve bilgisini daha verimli kullanmak ve yatırımların kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Erzurum, Diyarbakır ve Sivas Şubeleri ile yatırımcılara verdiği hizmeti bir basamak yukarı taşımıştır. “

Hemen Bilgi Alın

AKYA PROJE MÜHENDİSLİK LTD. AKYA Proje uzman kadrosu ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu, 149 Numaralı “ÇED Yeterlik Belgesi” ile Çevresel Etki Değerlendirme Raporları, Proje Tanıtım Dosyaları, İzleme Kontrol Raporları Hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

Aşağı Öveçler 1327 Sk. No : 10/15 Çankaya – ANKARA

0. 312 433 23 15 – 16 – 17

TOP