website development software

Akya Proje Mühendislik;

AKYA Proje 18 yıllık personel deneyimi ve 10 yıla yaklaşan firma tecrübesi ile Türkiye’nin dört bir yanında birçok projeye imza atmış, ÇED Raporları ve Çevre Danışmanlığı, Jeolojik-Jeoteknik Etüd ve Sondaj konularında yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap vermeye başlamıştır.

"Çevre ve Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik alanında vermiş olduğu hizmetlere, Madencilik hizmetlerini de katarak kısa sürede ulaştığı başarıyı daha yukarılara taşımayı hedeflemektedir. "

Jeoloji Mühendisi
Memduh ŞAN

"AKYA Proje, tecrübe ve bilgisini daha verimli kullanmak ve yatırımların kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Erzurum, Diyarbakır ve Sivas Şubeleri ile yatırımcılara verdiği hizmeti bir basamak yukarı taşımıştır. "

Çevre Mühendisi 
H. Ahmet UÇMAN

Çalışmalarımız

> Enerji Yatırımları
> Maden ve Taş Ocakları
> Petrokimya Tesisleri
> Sanayi Tesisleri
> Altyapı ve Ulaştırma Projeleri
> Kıyı Yapıları
> Turizm Kompleksleri
> Toplu Konutlar
> Tarım ve Hayvancılık 

> Jeofizik
> Boru Hatları Güzergah Etütleri
> İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt
> Baraj – Gölet - HES ve RES Projeleri
> Madencilik
> Karayolu Güzergah Etütleri
> Katı Atık Depolama Alanları
> Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri
> Sanayi Bölgeleri
> Toplu Konut
> Konut 

> Maden Sondajları
> Su Sondajları
> Temel ve Zemin Etüt Sondajları
> Mini Kazık ve Ankraj 

> Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
> İşletme Projelerinin Hazırlanması 

> Ön İnceleme Raporu
> Maden Arama Projesi
> Ön Arama Faaliyet Raporu
> Genel Arama Faaliyet Raporu
> Detay Arama Faaliyet Raporu
> Terk Raporu 

> İşletme Projesi
> İşletme Faaliyet Bilgi Formu
> Patlayıcı Madde İhtiyaç Raporu
> Fizibilite Raporu 

Mobirise

Belgelerimiz

Yeterlilik Belgeleri

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

ADRES :

Aşağı Öveçler 1327 Sk. No : 10/15 Çankaya – ANKARA 


TELEFON:
0. 312 433 23 15 – 16 – 17 

FAKS :
0. 312 433 23 28

E-POSTA
akya@akyaproje.com
akyacevre@gmail.com

AKYA PROJE MÜHENDİSLİK LTD.

AKYA Proje uzman kadrosu ile,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu, 149 Numaralı “ÇED Yeterlik Belgesi” ile  Çevresel Etki Değerlendirme Raporları, Proje Tanıtım Dosyaları, İzleme Kontrol Raporları Hazırlamaya yetkili kılınmıştır.